Datum objave: 20.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  60 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ZOOLOGIJA   za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž) 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

- doktor znanosti  s področja biologije

- veljavni učiteljski naziv za področje Zoologija

    - znanje slovenskega in angleškega  jezika

- retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.   Kratek opis dela in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih i  izobraževalnih programov zahtevam

- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu           z učnim   načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

      - vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

      - mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

 - sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

 

4.   Rok za prijavo:  60 dni od objave (20. 10. 2014 do  19. 12. 2014)

 

 

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar

Telefonska številka: 01 320 3301

E-mail: