Datum objave: 21.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto:

ASISTENT ZA ŠPANSKO IN HISPANOAMERIŠKO KNJIŽEVNOST

 (šifra DM:D010001) m/ž

 za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

-          Profesor španščine oz. končan magistrski študij bolonjskega študija Hispanistike, Španskega jezika in književnosti ali Španščine

-          aktivno znanje slovenskega jezika

-          izvolitev v naziv asistenta/asistentke za špansko ali hispanoameriško književnost

Kratek opis del in nalog:

-          izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze.,

Rok za prijavo:

5 dni do vključno 27. 10. 2014

 

 

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 241 1028

E-mail: