Datum objave: 21.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

-          aktivno znanje slovenskega jezika,

-          aktivno znanje angleškega jezika,

-          doktorat znanosti,

-          veljavna izvolitev v učiteljski naziv s področja komunikologije,

-          bibliografija s področja javnega mnenja

-          kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu (vsaj 5 let)

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.       Rok za prijavo:                  21. 10. 2014  do 20. 12. 2014         

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi, znanju tujih jezikov in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.      Računalniški programi:     poznavanje MS Office

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

                   

7.       Delovno razmerje:             krajši delovni čas – 17% (delovni čas odvisen od razpoložljivih pedagoških ur)   

določen čas

                                             zaposlitev od: predvidoma januar 2015                                                                                                                            

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si