Datum objave: 29.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent M/Ž
Število razpisanih delovnih mest: 1.
Šifra delovnega mesta: D010001.
Tarifni razred: VIII/2.
Ime naziva: asistent z magisterijem.
Šifra naziva: 2.
Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas (50 % - 20 ur na teden).
Trajanje zaposlitve: določen čas.

Pogoji za opravljanje dela:

 • geštalt svetovalec- Izpopolnjevanje iz geštalt svetovanja po Albert Höferju (B graduacija)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) iz teoloških študij
 • magisterij znanosti s področja teologije
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje, skladno s področji habilitacij Teološke fakultete v Ljubljani
 • aktivno znanje slovenskega jezika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev in študentov, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj 1 leto delovnih izkušenj na pedagoškem.

Kratek opis dela in nalog:

 • organiziranje ali soorganiziranje aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • raziskovalno in drugo strokovno delo;
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja: za 50 % delovni čas, za določen čas

Datum objave: 30. 10. 2014.

Rok za prijavo: 3 delovne dni od datuma objave (do vključno 5. 11. 2014).

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:, oziroma na naslov Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, tajništvo, Poljanska 4, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Simon Jurkovič, univ. dipl. prav., tajnik
+386 1 434 58 20