Datum objave: 05.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto:

ASISTENT ZA SOCIOLOGIJO KULTURE

 (šifra DM:D010001) m/ž

 za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat s področja socioloških znanosti

-          aktivno znanje slovenskega jezika

-          izvolitev v naziv asistenta/asistentke za sociologijo kulture

-          zaželene reference s področja teorij ideologije in sodobnih družbenih procesov, analize diskurzov in epistemologije

Kratek opis del in nalog:

-          izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze. 

Rok za prijavo:

5 dni, do vključno 11. 11. 2014

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 241 1028

E-mail: