Datum objave: 11.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok 60 dni od objave )

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR  za področje Varstvo gozdov za določen čas enega leta  - dopolnilna zaposlitev 8 ur na teden (M/Ž)

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

- doktor znanosti s področja biotehniških znanosti

    - izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Varstvo gozdov

    - znanje slovenskega jezika

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

4.   Rok za prijavo:  60 dni od objave

 

Pričetek dela : po odobritvi Kadrovskega načrta za leto 2015 s strani Vlade RS

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Tina Košnjek

Telefonska številka: 01 320 3501