Datum objave: 14.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok: od  14. 11. 2014  do 23. 11. 2014)

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

TEHNIČNI DELAVEC V -I  na Oddelku za biologijo   (M/Ž)

 za določen čas – 1 leto

 

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-          srednja strokovna izobrazba elektro, strojne ali druge ustrezne smeri (V.)

-          organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja

-          eno leto delovnih izkušenj

      -     poskusno delo 2 meseca

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 

-          sodelovanje pri uvajanju tehnoloških postopkov in izvajanju rednih in vzdrževalnih del v kompleksu Biološko središče in njegovi okolici

-          zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in izobraževalnim procesom  Oddelka za biologijo in drugih uporabnikov/lastnikov stavb

-          sodelovanje pri pripravi načrtov za instalacijsko opremo v kompleksu Biološko središče

-          zagotavljanje tehničnega nadzora med postavitvijo opreme ter njenim delovanjem, vzdrževanjem in popravilom

-          uporaba tehničnega znanja o materialih in praksi pri ugotavljanju in razreševanju problemov, ki se pojavljajo v delovnem procesu 

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

 

4. Rok za prijavo: 10 dni   do vključno  23. 11. 2014.

 

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 

101, Ljubljana.

 

 

5. Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar

Telefonska številka: 01 320 3301

E-mail: