Datum objave: 21.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

 

1.     Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Inštitutu za biokemijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom (20% dopolnilno delo )

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva ter zdravstva ali veterinarstva;   v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba

-          veljaven pedagoški naziv za področje Biokemija in molekularna biologija

-          specializacija iz medicinske biokemije

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

 

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od  24. 11. 2014 do 2. 12. 2014

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: prof. dr. Ana Plemenitaš

Telefon: 01 543 7640