Datum objave: 26.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
( v vseh treh nazivih ) na Katedri za psihiatrijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom  ( 20% redno + 20% dopolnilno delo )

2.  Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz medicine;
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Psihiatrija;
  • Hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

3.  Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od 27. 11. 2014 do 5.12.2014

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo;
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Zaposlitev bo mogoča, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo zaposlovanje.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Katedre za psihiatrijo izr. prof. dr. Peter Pregelj
Telefon: 01 540 2278