Datum objave: 28.11.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 15 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat,  Ljubljana,  Jamnikarjeva 101 

1. Razpisano delovno mesto:

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE   (M/Ž)

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani ekonomist in 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost,
 • poznavanje poslovanja z javnimi financami javnih zavodov,
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • načrtuje, izvaja in vodi dela v računovodstvu;
 • odgovarja za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-računovodske službe;
 • pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti in druge poslovne odločitve vodstva članice;
 • načrtuje poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti članice;
 • analizira finančne rezultate poslovanja članice in svetuje v zvezi s potrebnimi ukrepi;
 • vodstvu članice posreduje predloge in informacije v zvezi z organizacijo finančno- računovodske službe;
 • obvešča vodstvo članice o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno finančno-računovodsko poslovanje, ter v primeru sklepov ali odločitev v nasprotju s predpisi in pravili stroke o tem pisno obvesti vodstvo članice;
 • izdela računovodske izkaze za potrebe poslovanja članice;
 • ureja zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami;
 • izvaja finančno načrtovanje in evidentira porabo finančnih sredstev;
 • odgovarja in skrbi za izdelavo statističnih poročil v zvezi s posameznimi izplačili ter poročil, ki jih zahtevajo pristojne ustanove;
 • spremlja predpise in spremembe na področjih, povezanih s finančno-računovodskim delom;
 • skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi;
 • opravlja drugo delo, ki je nujno za zakonito in pravilno delovanje finančno-računovodske službe, v skladu s predpisi in navodili vodstva članice.


4. Rok za prijavo: 15 dni od objave (do vključno 12.12.2014)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darko Klobučar
Telefonska številka: 01 / 320 3011