Datum objave: 02.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI)

Delovno mesto se razpisuje v referatu za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (zaželeno znanje dveh tujih jezikov),
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.
 • Poskusno delo traja 3 mesece.

Splošni opis dela in nalog:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • izvršuje sklepe organov univerze

Podrobnejši opis dela in nalog:

 • spremljanje in priprava razpisov za podiplomski študij in priprava dokumentacije
 • svetovalno delo s študenti
 • vodenje, organiziranje in izvajanje dela v referatu za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje
 • priprava poročil, odločb in sklepov
 • vodenje evidenc za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje
 • organizacija izmenjave učiteljev, sodelavcev in študentov na podlagi podpisanih pogodb s tujimi univerzami in na podlagi individualnih dogovorov s pripravo ustrezne dokumentacije in vodenjem evidenc
 • organizacija gostovanja tujih učiteljev
 • sodelovanje pri mednarodnih aktivnostih in projektih članice
 • priprava in urejanje publikacij za mednarodno sodelovanje
 • vodenje postopkov za priznavanje izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja
 • sodelovanje s komisijami senata in strokovnimi službami Univerze in Akademije
 • sodelovanje pri pripravi sprememb študijskih programov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:
;
Nina Gršič, vodja kadrovske službe

Rok za prijavo: od 2.12.2014 do 8.12.2014