Datum objave: 03.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok od 04. 12. 2014  do 08. 12. 2014)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT ZA PODROČJE BIOKEMIJA  (M/Ž) za določen čas do vrnitve delavca z mandatne funkcije  s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba: biotehnologija, biologija
  • izvolitev v naziv asistent za področje Biokemija 

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

Rok za prijavo:  5 dni - od 04. 12. 2014  do vključno 08. 12. 2014.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301