Datum objave: 03.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za sodno medicino in deontologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba  iz medicine ali  dentalne medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
  • veljaven pedagoški naziv za področje Sodna medicina in deontologija
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od  8.12.2014 do 16.12.2014

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: doc. dr. Tomaž Zupanc
Telefon: 01 543 7202