Datum objave: 08.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent / Asistent  VII/2 (m/ž)

 na Oddelku za tekstilstvo  

št. delovnih mest: 1

šifra del. mesta: D010001

šifra naziva: 3

tarifni razred: VII/2

za določen čas do 30.6.2015, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  

visokošolska univerzitetna izobrazba tehniške smeri (univ. dipl. inž. tekst.)

magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Tekstilstvo

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Delovne izkušnje:                  / Poskusno delo:                      /

3. Kratek opis dela in nalog: 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

     Datum objave: 8.12.2014, rok za prijavo 3 dni; do 11.12.2014

5. Kontaktna oseba na članici:

    ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39

    e-pošta: