Datum objave: 08.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:               Univerza v Ljubljani,

                Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

1.       Razpisano delovno mesto:   STROKOVNI DELAVEC V.  (DELO V KNJIŽNICI) M/Ž

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

-          aktivno znanje slovenskega jezika,

-          pasivno znanje angleškega jezika,

-          dosežena V. stopnja izobrazbe,

-          najmanj 3-letne izkušnje z delom v družboslovni visokošolski knjižnici,

-          najmanj 3-letne izkušnje z delom v modulu COBISS 2 – izposoja,

-          najmanj 3-letne izkušnje z delom v modulu COBISS 3 – medbibliotečna izposoja.

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

·         splošni opis

-          opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih,

-          opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje),

-          spemljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela ,

-          vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja,

-          priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije,

-          arhiviranje dokumentacije,

-          obveščanje in informiranje,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje.

 

·         podrobnejši opis:

-          delo na izposoji v Osrednji družboslovni knjižnici,

-          samostojna priprava gradiv za izposojo,

-          samostojno vodenje knjižničarskih zapisov o nabavi in izposoji gradiv,

-          samostojna priprava in izdaja gradiv v C3 medbibliotečni izposoji,

-          pomoč uporabnikom.

 

4.       Rok za prijavo:                          9. 12. 2014 do 11. 12. 2014            

kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi

                                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.       Računalniški programi:        poznavanje MS Office, COBISS 2 in COBISS 3

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                                    inovativnost, sposobnost timskega dela,  komunikativnost

                        

7.       Delovno razmerje:                   polni delovni čas (izmensko delo), določen čas do 31. 12. 2015

(Zaposlitev bo mogoča, ko pridobimo soglasje UO UL, predvidoma januarja 2015)

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Klemen Izda

Telefonska številka: 01/ 58 05 137

E-mail: klemen.izda@fdv.uni-lj.si