Datum objave: 09.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: H017004, Tarifni razred: VII/2, Plačna podskupina: H1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2015 do 30.11.2015,

·         Delovne izkušnje: 1 leto.

Poskusno delo: 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         univerzitetni diplomirani meteorolog oz. bolonjski št. (2. stopnja);

·         inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,

·         član projektne skupine: član projektne skupine: ERC MODES »Modal Analysis of atmospheric balance, predictability and climate«.

 

Opis dela in nalog:

I. Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent, lahko (izvaja (opravlja):

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

 

II. Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

 

Datum objave: 10.12.2014.

 

Rok za prijavo: 3 dni, od 10.12.2014 do 15.12.2014.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba      

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si