Datum objave: 09.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

(Šifra DM: H019008) ZNANSTVENI SVETNIK IX-0

 

Število razpisanih delovnih mest: 1,

Šifra delovnega mesta: H019008,

Tarifni razred: IX.

Plačna podskupina: H1,

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 20 ur/tedensko (50 %),

Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2015 do 31.12.2015.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: doktorat s področja fizike;

·         veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL.

·         inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost,

član programske in projektne skupine: P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur, J1-6723 Topologija in fotonske lastnosti tekočekristalnih koloidov in                                                      disperzij   v skladu z nalogom za razporeditev plač po virih

 

 

Opis delovnega mesta:

-          znanstvenoraziskovalno delo

-          organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)

-          povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami

-          sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Datum objave: 10.12.2014.

 

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 10.12.2014 do 15.12.2014.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si