Datum objave: 10.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

  JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent  M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 1. Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: IX.   Ime naziva: Asistent z doktoratom. Šifra naziva: 1. Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 50 % oziroma 20 ur na teden. Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.

 

Pogoji za opravljanje dela:  

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja fizike

·         doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

·         veljaven habilitacijski naziv: asistent za fizikalno izobraževanje.

 

      Ostali pogoji:

povprečna ocena študijskih obveznosti študija vsaj 8.0, aktivno znanje enega svetovnega jezika, najmanj pet let izkušenj s področja fizikalnega izobraževanja.

 

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba       računalniških orodij in drugih orodij, povezanih s področjem fizikalnega izobraževanja.

          

Kratek opis dela in nalog:

 

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja tehnike,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju tehniškega izobraževanja,

·         opravljanje drugih po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom za nedoločen čas od 01. 01. 2015.

 

Datum objave: 11. 12. 2014.

 

Rok za prijavo:  5 dni od datuma objave do 16. 12. 2014.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Barbara Mlakar

Telefonska številka: 01/58 92 261

E-naslov: