Datum objave: 11.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok prijave 5 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT, V NAZIVU ASISTENT Z DOKTORATOM  ZA PODROČJE TEHNOLOGIJE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA  (M/Ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti iz področja živilstva
  • izvolitev v naziv asistent za področje Tehnologije živil rastlinskega izvora 
  • organizacijske sposobnosti, komunikativnost 

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

Rok za prijavo: 5 dni od objave, do vključno 16.12.2014

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701