Datum objave: 12.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok 5 dni od objave)

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (v nazivu asistent z doktoratom) (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

    - izvolitev v naziv asistent za področje Krajinska ekologija s prostorsko informatiko

    - doktorat znanosti iz področja gozdarstva

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

 

 

4.   Rok za prijavo:  5 dni od objave

 

 

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Košnjek

Telefonska številka: 01 320 3501