Datum objave: 15.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok:  do 23. 12. 2014)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

TEHNIČNI DELAVEC IV – I    (M/Ž)

 

za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Delovni čas je neenakomerno razporejen (delo ob sobotah, nedeljah in praznikih).

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-          srednja poklicna izobrazba – kmetijsko-živinorejske smeri

-          šest mesecev delovnih izkušenj

-          opravljen izpit  B kategorije

 

3. Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja:

 

-          nega živali  in sposobnost opazovanja živali.

 

4. Kratek opis dela in nalog:

 

-        skrb za ustrezne rejske pogoje v hlevu

-        opravljanje vseh del pri čiščenju hlevov, odstranjevanju gnoja, ostankov krme

-        opravljanje del pri vzdrževanju hlevov

-        opravljanje vseh del pri krmljenju in negi živali

-        izvajanje rejskega programa po navodilih predpostavljenega

-        opravljanje vseh del pri identifikaciji in preizkusu lastne proizvodnosti

-        nameščanje programskih paketov  na računalniško opremo ter pomoč uporabnikom

-        vnašanje podatkov v IS (informacijski sistem) za kunce

-        klanje živali, odiranje in čiščenje trupov živali

-        pomoč pri  laboratorijskih poskusih

-        opravljanje vseh del pri krmljenju in negi poskusnih živali ter čiščenju poskusnih prostorov

-        oskrbovanje laboratorijev s poskusnimi živalmi

-        pomoč pri odbirah, tehtanjih, cepljenjih in drugih postopkih pri živalih

-        prodaja živali

-        pomoč pri izobraževalnem procesu

nabava, izdaja in kontrola drobnega in pisarniškega materiala, sodelovanje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme

-        zbiranje in pripravljanje vzorcev za eksperimente, teste in analize po nalogu predpostavljenega

-        nameščanje programskih paketov  na računalniško opremo ter pomoč uporabnikom,

-        zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in izobraževalnim procesom

 

 

 

5. Rok za prijavo: do vključno 23. 12. 2014.

 

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

 

 

6. Kontaktna oseba:

 

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 320 3801