Datum objave: 15.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

Članica

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

Portorož

 

1. Razpisano delovno mesto

ASISTENT M/Ž  za področje MEHANIKE

 

Šifra DM D010001

 

2. Pogoji za opravljanje dela

doktorat znanosti s področja mehanike, matematike, fizike

veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Mehanike,

zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas,

tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

 

3. Kratek opis dela in nalog:

·    priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,

·    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·    osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

 

4. Rok za prijavo:

7 dni      do vključno 24.12.2014

Izbiro kandidata/ke  in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

 

5 Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela

05 67 67 221

E- mail: