Datum objave: 15.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

Članica UL:                                                                 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo,

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

 

 

1.  Razpisano delovno mesto:                                     POSLOVNI SEKRETAR VII/1 (m/ž) v OE tajništvo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

    

Zahtevana izobrazba: 

 

-          specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri

-          visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri

-          visoka strokovna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

    

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 

-          aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost

 

Delovne izkušnje: 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

 

Poskusno delo: 3 mesece

 

3.  Kratek opis dela in nalog:  

 

-          načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela,

-          nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,

-          opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana, prodekana in tajnika članice,

-          pisanje zapisnikov različnih organov,

-          sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto,

-          vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva,

-          nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo,

-          opravljanje drugih del po nalogu neposredno predpostavljenega dekana oz. tajnika in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ).

 

 

5.  Kontaktna oseba na članici:                      

mag. Mitja Blaganje

                                           telefon:                01/2000 721

                                            e-mail:               

 

                                                                       Karmen Marolt

                                                                       01/2000 762

                                                                       karmen.marolt@fa.uni-lj.si     

           

 

 

Odobril:

 

                                                                       Dekan

                                                                                             

prof. mag. Peter  Gabrijelčič

 

 

 

Ljubljana, 15.12.2014