Datum objave: 17.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent / Asistent  VII/2 (m/ž)

 na Oddelku za tekstilstvo  

št. delovnih mest: 1

šifra del. mesta: D010001

šifra naziva: 3

tarifni razred: VII/2

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  

visokošolska univerzitetna izobrazba tehniške smeri (univ. dipl. inž. graf. tehnol.)

magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške smeri (mag. graf. inž.)

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Informacijska in grafična tehnologija Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, poznavanje grafične priprave za tisk (InDesign, Illustrator, Photoshop), barvne metrike (uporaba različnih spfm, barvni prostori, svetlobni viri, izračun barvnih razlik, beline in drugih vrednosti obarvanih vzorcev ...) in ekologije v grafični industriji.
Delovne izkušnje:                  2 leti Poskusno delo:                      3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog: 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

     Datum objave: 17.12.2014, rok za prijavo 3 dni; do 22.12.2014

5. Kontaktna oseba na članici:

    ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39

    e-pošta: