Datum objave: 23.12.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:  

ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž)

na Oddelku za tekstilstvo  

      šifra del. mesta: H019001

      tarifni razred: IX

      za določen čas – 1 leto (od 1.1.2015 do 31.12.2015)

      s krajšim delovnim časom – 10% polnega delovnega časa 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti tehniške smeri Veljaven habilitacijski naziv:  asistent raziskovalec ali asistent za področje naravoslovnotehniška informatika

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, izkušnje na raziskovalnem področju naravoslovnotehniške informatike, izkušnje na področju kemijske sinteze mikrokapsul

Delovne izkušnje:   1 leto Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog: 

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na projektih ARRS

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 30.12.2014

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39