Datum objave: 07.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok: do 23. 01. 2015)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

1. Razpisano delovno mesto: 

TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)

za določen čas s krajšim  delovnim časom  in tri mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

-          Visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri

-          Univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri

-          eno leto delovnih izkušenj

-          komunikativno, organizacijske sposobnosti

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 

-          priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog

-          sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog

-          organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav

-          nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov

-          vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

 

 

4. Rok za prijavo: od 09. 01. 2015 do 23. 01. 2015

 

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  

101, Ljubljana.

 

 

 

5. Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Mojca Dermastja

 

Telefonska številka: 01 32 03 801