Datum objave: 07.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO
(rok 8 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR za področje Tehnologije živil rastlinskega izvora

Zaposlitev za določen čas, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti s področja živilstva
  • izvolitev v habilitacijski naziv za področje Tehnologija živil rastlinskega izvora
  • znanje slovenskega jezika

Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do 15.1.2015. RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Pričetek dela: predvidoma od 1.10.2015 do 1.4.2017

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Urušla Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701