Datum objave: 13.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:   

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

na Oddelku za geologijo

šifra del. mesta: D019001,

šifra naziva: 3,

naziv: docent,

            za nedoločen čas od 1.4.2015 dalje, s polnim delovnim časom.

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) naravoslovne ali tehniške smeri; doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) naravoslovne ali tehniške smeri Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Geologija Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, izkušnje pri delu z različnimi instrumentalnimi metodami, uporaba računalniških orodij, znanstvenoraziskovalno delo na področju:

-     mineralogije,

-       instrumentalnih metod mineraloških in kemičnih preiskav mineralnih materialov,

-       mineralogije in kemije mineralnih materialov naravnega in/ali umetnega izvora

-       mineralnih surovin ter

-       kristalografije.

3. Kratek opis dela in nalog:  

-       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-       znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno

izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 15.3.2015

5. Kontaktna oseba na članici:

     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

     helena.zalar@ntf.uni-lj.si