Datum objave: 15.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

 

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE UMETNOSTNA ZGODOVINA (D019001) M/Ž

 

 

Pogoji za opravljanje dela:

§  Doktorat znanosti

§  Veljaven habilitacijski naziv UL najmanj docent za področje umetnostna zgodovina

§  Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika

§  Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva

§  Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

 

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

·         mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);

·         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;

·         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:

 

 

 

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do 23.1.2015. RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.