Datum objave: 21.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) za polni delovni čas, 40 ur na teden, poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) pravne oz. druge ustrezne družboslovne smeri,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje javna uprava/ustavna ureditev ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za področje javna uprava/ustavna ureditev v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe).

Ostala znanja in sposobnosti:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

Kratek opis dela in nalog:
priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).


Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , v roku 12 dni od objave.
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.


Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: