Datum objave: 23.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D09001) na Oddelku za gradbeništvo

 • za izvajanje predmetov s področja jeklenih konstrukcij
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali druge ustrezne tehnične smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva ali druge ustrezne tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: Datum objave:  23.1.2015, rok 60 dni;  do 24.3.2015

Opomba: Izbiro kandidatov in zaposlitve bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2015 s strani vlade RS.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: