Datum objave: 29.01.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za javno zdravje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba iz medicine, dentalne medicine ( MF ), sanitarnega inženirstva  ( ZF ) ali živilstva in prehrane ( BF ), v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
  • veljaven pedagoški naziv za področje Javno zdravje
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 8 dni, od  30.1.2015 do 7.2.2015
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Marjan Bilban
Telefon: 01 543 7540