Datum objave: 04.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-I (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 1. 3. 2015 za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • najmanj specializacija / visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja /
 • univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem (druga bolonjska stopnja) – univ. dipl. inž. računalništva in informatike oziroma druge ustrezne smeri / univerzitetni študij računalniške, naravoslovne ali tehnične smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture
 • poznavanje strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture, računalniških omrežij
 • aktivno znanje angleškega in še enega tujega jezika
 • 3-mesečno poskusno delo

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

Koordinacija dela

 • priprava, izvajanje in vodenje projektov s področja strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture (področje dela, IT-storitve),
 • načrtovanje, organiziranje, razporejanje, koordiniranje in nadziranje dela sodelavcev centra,
 • sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju projektov s področja dela,
 • zagotavljanje kakovosti izvedbe in sledenja standardom na področju dela,
 • koordinacija dela zunanjih izvajalcev v sodelovanju z nadrejenimi,
 • komuniciranje in sodelovanje s zunanjimi institucijami in partnerji na področju dela,
 • izvajanje drugih sorodnih nalog po navodilu nadrejenih.

Tehnična pomoč uporabnikom

 • tehnična pomoč uporabnikom informacijskih sistemov in IT-storitev,
 • odpravljanje z računalnikom povezanih težav,
 • upravljanje identitet,
 • upravljanje konfiguracij računalniške opreme,
 • odpravljanje morebitnih motenj in napak v delovanju in uporabi strojne ter programske opreme,
 • zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja vseh obstoječih sistemov didaktične in multimedijske opreme (odpravljanje morebitnih motenj in napak, podpora pri vzdrževanju opreme),
 • tehnična pomoč pri dogodkih fakultete,
 • sodelovanje pri načrtovanju, razvoju, testiranju in uvajanju novih IT-storitev,
 • razvoj novih IT-storitev, zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja IT-storitev,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • sledenje tehnoloških trendov in prakse v sodobnih poslovnih šolah,
 • izvajanje zadolžitev na področju varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti,
 • izvajanje drugih sorodnih nalog po navodilu nadrejenih.

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: predvidoma 1. 3. 2015

5. ROK ZA PRIJAVO: 8 dni od dneva objave, do vključno 13.2.2015

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka:01 5892 768
E-mail: