Datum objave: 05.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-I (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 1. 3. 2015 za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

Ø  najmanj specializacija / visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja /

Ø  univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem (druga bolonjska stopnja) – univ. dipl. inž. računalništva in informatike oziroma druge ustrezne smeri / univerzitetni študij računalniške, naravoslovne ali tehnične smeri

Ø  najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture

Ø  poznavanje strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture, računalniških omrežij

Ø  aktivno znanje angleškega in še enega tujega jezika

Ø  3-mesečno poskusno delo

 

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

Koordinacija dela

•   priprava, izvajanje in vodenje projektov s področja strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture (področje dela, IT-storitve),

•   načrtovanje, organiziranje, razporejanje, koordiniranje in nadziranje dela sodelavcev centra,

•   sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju projektov s področja dela,

•   zagotavljanje kakovosti izvedbe in sledenja standardom na področju dela,

•   koordinacija dela zunanjih izvajalcev v sodelovanju z nadrejenimi,

•   komuniciranje in sodelovanje s zunanjimi institucijami in partnerji na področju dela,

•   izvajanje drugih sorodnih nalog po navodilu nadrejenih.

 

 

Tehnična pomoč uporabnikom

•   tehnična pomoč uporabnikom informacijskih sistemov in IT-storitev,

•   odpravljanje z računalnikom povezanih težav,

•   upravljanje identitet,

•   upravljanje konfiguracij računalniške opreme,

•   odpravljanje morebitnih motenj in napak v delovanju in uporabi strojne ter programske opreme,

•   zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja vseh obstoječih sistemov didaktične in multimedijske opreme (odpravljanje morebitnih motenj in napak, podpora pri vzdrževanju opreme),

•   tehnična pomoč pri dogodkih fakultete,

•   sodelovanje pri načrtovanju, razvoju, testiranju in uvajanju novih IT-storitev,

•   razvoj novih IT-storitev, zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja IT-storitev,

•   spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,

•   sledenje tehnoloških trendov in prakse v sodobnih poslovnih šolah,

•   izvajanje zadolžitev na področju varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti,

•   izvajanje drugih sorodnih nalog po navodilu nadrejenih.

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: predvidoma 1. 3. 2015

5. ROK ZA PRIJAVO: 8 dni od dneva objave

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:

Ime in priimek: Jasmina Muljavec

Telefonska številka:01 5892 768

E-mail: jasmina.muljavec@ef.uni-lj.si