Datum objave: 11.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNA  OBJAVA

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

I.  Informativno razpisuje 3 delovna mesta:  

1.   visokošolski učitelj za področje organske kemije na katedri za organsko kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom  

2.   visokošolski učitelj za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

3.   visokošolski učitelj za področje kemijskega inženirstva na katedri za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

II. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti, veljavni naziv docent,

izredni profesor, redni profesor za področja

pod točko 1. za področje  organske kemije,

pod točko 2. za področje analizne kemije,

pod točko 3. za področje  kemijskega inženirstva, 

pridobljeni na Univerzi v Ljubljani,  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika.

III.  Kratek opis dela in nalog:

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju, individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd., preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd., usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del, znanstveno raziskovalno delo.

IV.  Rok za prijavo: 

Od  13. 2. 2015   do 12. 3. 2015

V.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc

Telefonska številka: 1479 8600

E-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si