Datum objave: 16.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva

              ulica 6, Ljubljana

 

 

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje

    Izdelovalne tehnologije in sistemi

    Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas

   

 

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti (prejšnji) s področja

    strojništva ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja

    strojništva, veljaven izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali

    redni  profesor za habilitacijsko področje Izdelovalne tehnologije in sistemi,

    retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela

    in dela sodelavcev, aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba

    računalniških orodij.

 

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          predavanja študentom,

 

4. Rok za prijavo: do 17.04.2015

 

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Lojzka Baranašič

    Telefonska številka: 01 4771 140

    E-mail: alojzija.baranasic@fs.uni-lj.si