Datum objave: 16.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

 

I.  Razpisuje 2 delovni mesti: visokošolska učitelja za področje:

 

1.   naravoslovnih ali tehniških znanosti, z referencami s področja tehniške varnosti oziroma z možnostjo aplikacije/funkcionalizacije na področju tehniške varnosti

 

2.   tehniške znanosti, z referencami s področja požarne varnosti

 

na katedri za poklicno, procesno in požarno varnost za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

 

 

II. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti, veljavni naziv docent,

 izredni profesor, redni profesor za področja:

 

pod točko 1. za področje  naravoslovnih ali tehniških znanosti in z referencami s področja tehniške varnosti oziroma z možnostjo aplikacije/funkcionalizacije na področju tehniške varnosti,

 

pod točko 2. za področje tehniških znanosti in z referencami s področja požarne varnosti,

 

pridobljena na Univerzi v Ljubljani, retorične sposobnosti, kompetence za samostojno razvijanje novega znanja, reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega in znanstvenega področja, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika.

 

 

III.  Kratek opis dela in nalog:

 

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, predavanja študentom in vodenje seminarjev na bolonjskem študiju, individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd., preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd., usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del, znanstveno raziskovalno delo.

 

 

IV.  Rok za prijavo:

 

Od  17. 2. 2015   do 16. 4. 2015

 

 

V.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc

Telefonska številka: 1479 8600

E-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si