Datum objave: 16.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

 

1.   Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj za področje materiali na katedri za anorgansko kemijsko tehnologijo in materiale za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 

 

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti, veljavni naziv docent,

izredni profesor, redni profesor za področje materiali, pridobljen na Univerzi v Ljubljani,  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika

 

 

Kratek opis dela in nalog:

 

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, predavanja študentom in vodenje seminarjev na bolonjskem študiju, individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd., preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd., usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del, znanstveno raziskovalno delo.

 

 

4.  Rok za prijavo:

 

Od  17. 2. 2015   do 16. 8. 2015

 

 

5.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc

Telefonska številka: 1479 8600

E-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si