Datum objave: 17.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC H019007

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti s področja družbenih ved (politologija – obramboslovje), veljavni raziskovalni naziv znanstveni sodelavec ali pedagoški naziv docent, bibliografija s področja obramboslovja in varnostnih študij, zaželeno je znanje še kakšnega tujega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 17. 2. 2015  do 19. 2. 2015
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in nazivu
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: Dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, delovne izkušnje z delom pri raziskovalnih projektih

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 12. 2017 (čas trajanja programa) 
polni delovni čas, 40 ur/teden (do 30. 4. 2015)
krajši delovni čas, 5% oz. 2 uri/teden (do 1. 5. 2015 – 31. 12. 2017),
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu marcu 2015

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: