Datum objave: 17.02.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (komunikologija)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 17. 2. 2015  do 19. 2. 2015
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni      komunikaciji
    
7.Delovno razmerje:
določen čas,  do 30. 4. 2016 (čas trajanja projekta)       
polni delovni čas, 40 ur/teden do 31. 12. 2015
krajši delovni čas, 20 ur/teden od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu marcu 2015

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: