Datum objave: 17.03.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: H019006 – Višji znanstveni sodelavec IX-0;

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: H019006, Tarifni razred: IX, Plačna podskupina: H1, Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 20 ur/tedensko (50 %) Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.06.2015 do 31.12.2020.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat s področja fizike,

·         habilitacijski naziv izrednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL,

·         inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost,

član programske skupine: P1-0389 Medicinska fizika

 

Opis dela in nalog:

-          znanstvenoraziskovalno delo

-          organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)

-          povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami

-          sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Datum objave: 17.03.2015

 

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 17.03.2015 do 20.03.2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba      

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si