Datum objave: 17.03.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: asistent za področje fizioterapije (šifra DM D010001)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba – 7 raven izobrazbe:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

 

■ Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje fizioterapije

■ Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

Prednost pri izbiri imajo kandidati s specialnimi znanji postopkov manualne terapije mehkih tkiv ter mobilizacije sklepov udov in hrbtenice.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-       vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-       sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-       sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-       nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-       skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-       stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4. Datum pričetka dela: 1.9.2015

 

5. Rok za prijavo: 15 dni (od 18.3.2015 do 2.4.2015)

 

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik

    Telefonska številka:01/ 300 -11-25

    E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si