Datum objave: 23.03.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj za področje organske kemije na Katedri za organsko kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti, veljavni naziv docent,
izredni profesor, redni profesor za področje organske kemije, pridobljen na Univerzi v Ljubljani ali na ustanovi, s katero ima UL sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju nazivov, aktivno znanje slovenskega jezika. 
 
Kratek opis dela in nalog:

  • predavanja študentom in vodenje seminarjev na študijskih programih I. in II. stopnje,
  • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
  • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
  • posodabljanje učnih in izvedbenih načrtov predmetov ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov,
  • načrtovanje, izvedba in pridobivanje sredstev za znanstveno raziskovalno delo,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del.

Rok za prijavo: od  24. 3. 2015   do 23. 5. 2015

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc
Telefonska številka: +386 1 479 8600
E-mail: