Datum objave: 24.03.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, Portorož

INFORMATIVNI RAZPIS

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR za področje KEMIJE OKOLJA

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti,
  • veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje kemija okolja
  • zaposlitev za nedoločen čas, za polovični delovni čas,
  • znanje slovenščine, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,
  • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do 1.4.2015.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

Pričetek dela: predvidoma od 01.10.2015

Kontaktna oseba na članici:
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: