Datum objave: 24.03.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali na Inštitutu za higieno in patologijo prehrane živali

2.  Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat veterinarske znanosti
 • Izvolitev v naziv asistent za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali
 • Znanje tujega jezika
 • Komunikativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve za določen čas enega leta (nadomeščanje odsotnega delavca), in poln delovni čas, IX. tarifni razred, 4 mesečno poskusno delo

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 3 dni (od 25.3.2015 do 30.3.2015)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: