Datum objave: 03.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – za informatiko

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017902

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske ali druge ustrezne tehnične smeri

-           visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske ali druge ustrezne tehnične smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali druge ustrezne tehnične smeri

-          5 let vodstvenih delovnih izkušenj

-          vodstvene in organizacijske sposobnosti

-          aktivno znanje enega svetovnega jezika

-          znanje za uporabo računalniških programov

-          komunikativnost

 

Opis dela in nalog:

- sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih služb rektorata

- v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s svojega

  delovnega področja,

- izvršuje na svojem področju in po navodilih rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika

  sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,

- pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju,

- pripravlja osnove za splošne akte univerze,

- samostojno vodi zadeve različnih področij,

- sodeluje z rektorjem, prorektorji, glavnim tajnikom in drugimi vodji univerzitetnih služb pri

  reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog

- na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze

  in drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,

-  opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi rektor, prorektorji, glavni

   tajnik ali senat UL.

Podrobnejši opis:

- organizira, razporeja in vodi delo univerzitetne službe za informatiko,

- po navodilih prorektorja za področje finančno gospodarskih zadev na svojem področju

  izvršuje sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,

- pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem področju,

- organizira pripravo statističnih informacij za zunanje interesente,

- sodeluje pri pripravi informacij za potrebe sistema financiranja,

- koordinira sodelovanje med posameznimi informacijskimi aplikacijami in projekti,

- na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze in

  drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,

- sodeluje z drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj  vodenja in

  tekočih nalog tajništva univerze,

- opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Rok za prijavo:  7. 4. 2015 – 10. 4. 2015

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.