Datum objave: 07.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:

Predstojnik organizacijske enote – KNJIŽNICE Število razpisanih delovnih mest: 1.

·         Šifra delovnega mesta: J017905.

·         Tarifni razred: VII/2.

Šifra naziva: 0. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas eno leto s polnim delovnim časom, od 17. 8. 2015 do 16. 8. 2016 z možnostjo podaljšanja.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba:

·         univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali diplomant/diplomantka druge               družboslovne smeri.

 

Ostali pogoji:

·         aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje drugega,

·         5 let delovnih izkušenj v knjižničarski stroki.

 

            Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         strokovni izpit iz bibliotekarstva,

·         licenca COBISS3,

·         izkazane delovne izkušnje z organizacijo izobraževanj in izkušnje z informacijsko – referenčnim delom z uporabniki v okolju klasične in digitalne knjižnice,

·         izkazane delovne izkušnje s posamičnim in skupinskim opismenjevanjem uporabnikov,

kandidat je dolžan predložiti kratek program razvoja knjižnice PeF UL, izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici.

          

    Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

·         odgovornost za delo in poslovanje delovnega področja,

·         za pripravo programov, poročil in drugih gradiv z delovnega področja,

·         za opremo oz. delovna sredstva,

·         odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev.

 

Poskusno delo: 3 mesece.

Urnik dela: izmenski.

 

 

 

 

3.    Kratek opis del in nalog

 

·         načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote knjižnice,

·         skrbi za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote knjižnice,

·         pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja ,

·         skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,

·         skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih, različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev ,

·         v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,

·         daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,

·         skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov,

·         ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.

 

4.    Datum objave: 7. 4. 2015.

 

5.    Rok za prijavo: 8 dni od datuma objave do 15. 4. 2015.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas enega leta predvidoma od 17. 8. 2015 do 16. 8. 2016 s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS.

6.    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

 

7.    Kontaktna oseba na članici:

            Marina Cimprič

            Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: