Datum objave: 08.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj, v nazivu docent (M/Ž)
Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija) ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri (teologija)
 • aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika
 • veljaven naziv docenta za eno izmed habilitacijskih področij: pastoralna in kerigmatična teologija, sociologija religije in pastorale
 • retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušen

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni od objave (od 8. 4. 3015 do 17. 6. 2015)
Elektronske vloge z dokazili sprejema tajnik fakultete na elektronski naslov .

Zaposlitev bo možna po prejemu soglasje h kadrovskem načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Simon Jurkovič
Telefonska številka: 01/ 43 45 820
E-mail: