Datum objave: 10.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

(Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike

Število razpisanih delovnih mest: 1,

Šifra delovnega mesta: D019001,

Šifra naziva: 1, 2 ali 3.

Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.

Tarifni razred: IX.

Plačna podskupina: D1,

Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.

Začetek zaposlitve: oktober 2015.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;

·         veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL;

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

Opis delovnega mesta:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Datum objave: 10. 4. 2015.

 

Rok za prijavo: 60 dni, od 10. 4. 2015 do 9. 6. 2015.

Zaposlitev bo mogoča, ko bo izdano soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si