Datum objave: 10.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto

Šifra DM: D010001 – Asistent VII/2-3/Asistent (za področje matematike).

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: D010001,

Tarifni razred: VII/2,

Plačna podskupina: D1,

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,

Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015.

Poskusno delo: največ 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani matematik;

·         veljavni habilitacijski naziv asistenta za področje matematike;

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

 

Opis delovnega mesta:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 13. 4. 2015.

 

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 13. 4. 2015 do 16. 4. 2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si